LC Property Polska S.A.

LC Property Polska S.A.
Niemierzyńska 17A
71-441, Szczecin

office@lcproperty.pl

Kapitał zakładowy 3 200 000,00zł